Skip to the content

Salmar ASA.– Generalforsamling 05.06.2019

På generalforsamling i Salmar ASA. (SALM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 67 300 aksjer SALM på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.