Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

11.08.2022

Kurs

180,25

Siden oppstart*

8,2%

I år

5,0%

1 år

3,1%

3 år*

5,9%

5 år*

7,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. august 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. august

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,2% - -
I år 5,0% - -
Siste 12 måneder 3,1% - -
Siste 3 år* 5,9% - -
Siste 5 år* 7,5% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 33,8%
Integrated fisheries 18,6%
Kontanter 9,9%
Value add. processing 9,7%
NO CAPSIZE 7,3%
Other 20,7%

9,9%

Cash

9,4%

Bakkafrost

7,6%

Lerøy Seafood Group

7,3%

Austevoll Seafood ASA

7,1%

Vinh Hoan

5,7%

Tassal Group

4,4%

Kyokuyo Co Ltd

4,2%

Maruha Nichiro Corp

4,1%

Mowi ASA

4,0%

SalMar ASA

3,6%

Oceana Group Ltd

3,6%

QL Resources Bhd

3,5%

Sanford Ltd/NZ

3,2%

Nichimo Co Ltd

2,9%

Clover Corp. Ltd

2,9%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

2,9%

High Liner Foods Inc

2,7%

Frosta AG

2,5%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,0%

Nordic Halibut AS

2,0%

Toyo Suisan Kaisha

1,9%

Food & Life Companies Ltd

1,4%

Thai Union Frozen Products PCL

0,8%

Hagoromo Foods Corp

0,4%

Arctic Fish Holding AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 585 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%