Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

26.01.2022

Kurs

172,86

Siden oppstart*

8,2%

I år

0,7%

1 år

11,8%

3 år*

4,7%

5 år*

6,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 26. januar 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,2% - -
I år 0,7% - -
Siste 12 måneder 11,8% - -
Siste 3 år* 4,7% - -
Siste 5 år* 6,0% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 28,1%
Integrated fisheries 19,1%
Value add. processing 14,5%
Pangasius 8,3%
NO CAPSIZE 7,7%
Other 22,3%

8,3%

Vinh Hoan

7,7%

Austevoll Seafood ASA

7,2%

Lerøy Seafood Group

6,6%

Bakkafrost

6,4%

Cash

4,7%

Tassal Group

4,7%

High Liner Foods Inc

4,6%

Clover Corp. Ltd

4,3%

Sanford Ltd/NZ

3,9%

SalMar ASA

3,8%

Nichimo Co Ltd

3,8%

Frosta AG

3,7%

Oceana Group Ltd

3,7%

Mowi ASA

3,4%

Maruha Nichiro Corp

3,3%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

3,1%

Thai Union Frozen Products PCL

3,0%

QL Resources Bhd

2,9%

Kyokuyo Co Ltd

2,9%

Charoen Pokphand Foods PCL

2,3%

Nordic Halibut AS

2,1%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

2,0%

Toyo Suisan Kaisha

0,9%

Hagoromo Foods Corp

0,9%

Arctic Fish Holding AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 513 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%