Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

29.07.2021

Kurs

172,43

Siden oppstart*

8,9%

I år

11,3%

1 år

19,1%

3 år*

6,1%

5 år*

5,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 29. juli 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 29. juli

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,9% - -
I år 11,3% - -
Siste 12 måneder 19,1% - -
Siste 3 år* 6,1% - -
Siste 5 år* 5,5% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 30,8%
Integrated fisheries 19,6%
Value add. processing 14,8%
Pangasius 8,4%
Kontanter 6,4%
Other 20,0%

8,4%

Vinh Hoan

8,3%

Lerøy Seafood Group

8,2%

Bakkafrost

7,6%

Austevoll Seafood ASA

6,4%

Cash

4,5%

Sanford Ltd/NZ

4,3%

Tassal Group

4,3%

SalMar ASA

4,3%

Frosta AG

4,1%

Clover Corp. Ltd

4,1%

Mowi ASA

4,1%

Oceana Group Ltd

4,0%

High Liner Foods Inc

3,4%

Maruha Nichiro Corp

3,0%

Nichimo Co Ltd

2,7%

Thai Union Frozen Products PCL

2,6%

Charoen Pokphand Foods PCL

2,5%

QL Resources Bhd

2,5%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,4%

Kyokuyo Co Ltd

2,3%

Fujicco Co Ltd

2,1%

Toyo Suisan Kaisha

1,7%

Hagoromo Foods Corp

1,5%

Måsøval Fiskeoppdrett AS

0,5%

Arctic Fish Holding AS

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 558 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%