Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

11.10.2019

Kurs

149,79

Siden oppstart*

9,1%

I år

1,6%

1 år

2,3%

3 år*

4,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. oktober 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,1% - -
I år 1,6% - -
Siste 12 måneder 2,3% - -
Siste 3 år* 4,9% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 24,1%
Integrated fisheries 18,1%
Value add. processing 16,5%
Feed 6,2%
Shellfish wildcatch 6,1%
Other 29,0%

7,2%

Bakkafrost

6,3%

Lerøy Seafood Group

6,1%

Clearwater Seafoods Inc

6,0%

Vinh Hoan

4,7%

Fujicco Co Ltd

4,6%

Oceana Group Ltd

4,6%

Austevoll Seafood ASA

4,5%

Sanford Ltd/NZ

4,4%

Maruha Nichiro Corp

4,4%

Cash

4,3%

Toyo Suisan Kaisha

4,0%

Charoen Pokphand Foods PCL

3,7%

SalMar

3,6%

Mowi ASA

3,6%

Thai Union Frozen Products PCL

3,4%

High Liner Foods Inc

3,3%

Tassal Group

3,1%

QL Resources Bhd

3,1%

Nichimo Co Ltd

2,9%

Kyokuyo Co Ltd

2,5%

Frosta AG

2,2%

Central Proteinaprima Tbk PT

2,2%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

2,0%

Silla Co Ltd

1,7%

Hagoromo Foods Corp

1,0%

Seafresh Industry PCL

0,5%

Dongwon Industries Co Ltd

0,1%

Cash

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 556 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%