Skip to the content

Holberg Triton A

Holberg Triton er et aktivt forvaltet bransjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt innen sjømatsektoren.

07.04.2020

Kurs

138,25

Siden oppstart*

6,5%

I år

-8,0%

1 år

-7,2%

3 år*

2,6%

5 år*

6,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet har en konsentrert portefølje av sjømatselskaper innen ulike deler av verdikjeden. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 07. april 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 07. april

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,5% - -
I år -8,0% - -
Siste 12 måneder -7,2% - -
Siste 3 år* 2,6% - -
Siste 5 år* 6,6% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Jann

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Salmon farming 26,1%
Integrated fisheries 19,5%
Value add. processing 15,6%
Shellfish wildcatch 6,8%
Feed 6,4%
Other 25,6%

8,5%

Lerøy Seafood Group

6,8%

Clearwater Seafoods Inc

5,7%

Sanford Ltd/NZ

5,4%

Vinh Hoan

4,9%

Tassal Group

4,8%

Austevoll Seafood ASA

4,5%

Maruha Nichiro Corp

4,5%

Charoen Pokphand Foods PCL

4,4%

Bakkafrost

4,4%

Oceana Group Ltd

4,4%

Nichimo Co Ltd

4,3%

Frosta AG

4,2%

Fujicco Co Ltd

4,2%

Mowi ASA

4,0%

SalMar

3,7%

QL Resources Bhd

3,5%

Thai Union Frozen Products PCL

3,4%

Cash

2,6%

High Liner Foods Inc

2,4%

Toyo Suisan Kaisha

2,3%

Kyokuyo Co Ltd

2,2%

Hagoromo Foods Corp

1,9%

Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT

1,5%

Silla Co Ltd

0,6%

Central Proteinaprima Tbk PT

0,5%

Seafresh Industry PCL

0,1%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 373 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%