Skip to the content

Holberg OMF

19.08.2019

Kurs

101,63

Siden oppstart*

1,9%

I år

1,2%

1 år

1,5%

3 år*

1,5%

5 år*

1,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg OMF er et obligasjonsfond som investerer i pantesikrede obligasjoner utstedt av norske boligkredittforetak. Fondet er tilpasset institusjonelle investorer som ønsker svært lav kreditt- og renterisiko.

Avkastning

Periode

Pr. 19. august 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 19. august

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 1,9% - -
I år 1,2% - -
Siste 12 måneder 1,5% - -
Siste 3 år* 1,5% - -
Siste 5 år* 1,4% - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Roar

Roar Tveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 158 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 10.000.000

Årlig forvaltningshonorar

0,15%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%