Skip to the content

Holberg OMF

02.06.2023

Kurs

101,93

Siden oppstart*

1,8%

I år

1,4%

1 år

2,9%

3 år*

1,4%

5 år*

1,5%

10 år*

1,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Holberg OMF er et obligasjonsfond som investerer i pantesikrede obligasjoner utstedt av norske boligkredittforetak. Fondet er tilpasset institusjonelle investorer som ønsker svært lav kreditt- og renterisiko.

Avkastning

Periode

Pr. 02. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 02. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 1,8% - -
I år 1,4% - -
Siste 12 måneder 2,9% - -
Siste 3 år* 1,4% - -
Siste 5 år* 1,5% - -
Siste 10 år* 1,5% - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Andrea

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Ole-Andreas

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 647 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 10 000 000

Årlig forvaltningshonorar

0,15 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %