Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

26.01.2021

Kurs

715,54

Siden oppstart*

10,3%

I år

-4,5%

1 år

7,9%

3 år*

12,0%

5 år*

18,3%

10 år*

7,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 26. januar 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 10,3% 8,2% 2,0%
I år -4,5% -0,1% -4,5%
Siste 12 måneder 7,9% 6,3% 1,6%
Siste 3 år* 12,0% 7,5% 4,5%
Siste 5 år* 18,3% 12,6% 5,7%
Siste 10 år* 7,7% 8,7% -0,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 23,3%
Consumer Discretionary 19,1%
Industrials 17,8%
Financials 15,7%
Real Estate 5,2%
Other 18,9%

7,3%

Aker BP ASA

7,3%

Europris ASA

7,0%

Aker Solutions ASA

6,8%

KID ASA

4,6%

Subsea 7 S.A

4,4%

Atea ASA

4,3%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

4,3%

Orkla ASA

4,1%

Storebrand ASA

4,1%

Sparebank 1 SR-BANK

4,1%

AF Gruppen

4,1%

SpareBank 1 SMN

4,0%

Fjordkraft Holding ASA

3,9%

Norske Skog ASA

3,7%

Wallenius Wilhelmsen ASA

3,6%

Multiconsult ASA

3,4%

Pareto Bank ASA

3,4%

Veidekke ASA

3,1%

Kitron ASA

3,1%

Cash

3,0%

Medistim ASA

2,6%

Self Storage Group

2,5%

Selvaag Bolig ASA

1,0%

Elektroimportøren AS

0,2%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 476 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%