Skip to the content

Holberg Kreditt A

Holberg Kreditt investerer i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet tilsvarende minimum B minus.

02.06.2023

Kurs

109,04

Siden oppstart*

5,6%

I år

4,7%

1 år

7,5%

3 år*

11,9%

5 år*

5,4%

10 år*

5,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Holberg Kreditt er et godt alternativ for investorer som ønsker meravkastning utover det likviditetsfond kan levere, med en risiko som er betydelig lavere enn i aksjefond.

Avkastning

Periode

Pr. 02. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 02. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 5,6% - -
I år 4,7% - -
Siste 12 måneder 7,5% - -
Siste 3 år* 11,9% - -
Siste 5 år* 5,4% - -
Siste 10 år* 5,1% - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Andrea

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Tormod

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Portrett av Gunnar

Gunnar J. Torgersen

Porteføljeforvalter renter

Portrett av Ole-Andreas

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 5 725 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 1 000

Årlig forvaltningshonorar

0,80 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %