Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Global A

08.11.2019

Kurs

325,32
I år 31,8%
1 år 24,4%
3 år * 16,5%
5 år * 14,4%
10 år * 14,0%
Siden oppstart * 9,6%

Holberg Norden A

08.11.2019

Kurs

472,38
I år 29,2%
1 år 18,5%
3 år * 12,6%
5 år * 13,0%
10 år * 10,3%
Siden oppstart * 8,5%

Holberg Norge A

08.11.2019

Kurs

602,62
I år 23,6%
1 år 13,7%
3 år * 15,4%
5 år * 12,5%
10 år * 7,6%
Siden oppstart * 10,0%

Holberg Rurik A

08.11.2019

Kurs

200,75
I år 11,4%
1 år 12,2%
3 år * 5,2%
5 år * 7,0%
10 år * -
Siden oppstart * 6,3%

Holberg Triton A

08.11.2019

Kurs

155,23
I år 5,3%
1 år 1,1%
3 år * 5,3%
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 9,8%

Holberg Kreditt A

08.11.2019

Kurs

112,27
I år 5,1%
1 år 4,6%
3 år * 6,2%
5 år * 4,2%
10 år * -
Siden oppstart * 5,5%

Holberg Likviditet A

08.11.2019

Kurs

102,88
I år 1,6%
1 år 1,7%
3 år * 1,5%
5 år * 1,6%
10 år * 2,4%
Siden oppstart * 3,5%

Holberg Obligasjon Norden

08.11.2019

Kurs

101,79
I år 2,1%
1 år 2,2%
3 år * -
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 1,7%

Holberg OMF

08.11.2019

Kurs

101,93
I år 1,5%
1 år 1,6%
3 år * 1,5%
5 år * 1,4%
10 år * -
Siden oppstart * 1,9%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.