Skip to the content

Våre fond

I år

1 år

3 år *

5 år *

10 år *

Siden oppstart *

Holberg Global A

02.06.2023

Kurs

517,62
I år 29,9%
1 år 16,4%
3 år * 14,9%
5 år * 15,3%
10 år * 15,7%
Siden oppstart * 10,5%

Holberg Global Valutasikret A

02.06.2023

Kurs

126,06
I år 18,7%
1 år 2,2%
3 år * 9,2%
5 år * -
10 år * -
Siden oppstart * 7,0%

Holberg Norden A

02.06.2023

Kurs

746,66
I år 15,0%
1 år 16,6%
3 år * 17,8%
5 år * 11,8%
10 år * 14,0%
Siden oppstart * 9,3%

Holberg Norge A

02.06.2023

Kurs

957,00
I år 11,2%
1 år 10,3%
3 år * 20,6%
5 år * 11,4%
10 år * 12,8%
Siden oppstart * 10,6%

Holberg Rurik A

02.06.2023

Kurs

175,76
I år 9,9%
1 år 6,5%
3 år * -1,1%
5 år * -3,9%
10 år * 2,9%
Siden oppstart * 3,4%

Holberg Triton A

02.06.2023

Kurs

191,99
I år 11,9%
1 år 4,1%
3 år * 9,1%
5 år * 6,8%
10 år * -
Siden oppstart * 8,2%

Holberg Kreditt A

02.06.2023

Kurs

109,04
I år 4,7%
1 år 7,5%
3 år * 11,9%
5 år * 5,4%
10 år * 5,1%
Siden oppstart * 5,6%

Holberg Likviditet A

02.06.2023

Kurs

103,14
I år 1,7%
1 år 2,9%
3 år * 1,5%
5 år * 1,6%
10 år * 1,7%
Siden oppstart * 3,2%

Holberg Obligasjon Norden

02.06.2023

Kurs

101,25
I år 2,3%
1 år 3,3%
3 år * 2,1%
5 år * 1,9%
10 år * -
Siden oppstart * 1,8%

Holberg OMF

02.06.2023

Kurs

101,93
I år 1,4%
1 år 2,9%
3 år * 1,4%
5 år * 1,5%
10 år * 1,5%
Siden oppstart * 1,8%

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

 

 

 

Obligasjonsfond 

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn likviditetsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Likviditetsfond

Likviditetsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.