Skip to the content

Bærekraft i våre investeringer

I Holberg skal vi søke informasjon, bidra til transparens og bygge oss erfaring og kunnskap.

Dette tror vi vil bedre vår analyse, seleksjon og vår forståelse og håndtering av ulike typer risiko. Vi vil delta aktivt i diskusjoner, dele vår erfaring og bidra til å spre faktabasert kunnskap.

I Holberg jobber vi fortløpende med bærekraft i våre investeringer. Gjennom de siste årene har vi gjort flere grep for å synliggjøre betydningen av dette i vår forvaltning.

  • Våre porteføljeforvaltere har hovedansvaret for at våre fond investerer i selskaper med forretningsmodeller som oppfyller våre og samfunnets bærekraftsmål.
  • Vi har signert PRI og forplikter oss dermed til å følge Prinsipper for ansvarlige investeringer.
  • Vi har signert med CDP, en global non-profit aktør som fremmer miljø og påvirkning gjennom å hjelpe investorer, selskaper og lokale myndigheter i sin tilnærming til miljøspørsmål og tiltak for å utvikle en bærekraftig økonomi.
  • Vi er medlem i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).
  • Vi bruker Sustainalytics til å screene våre porteføljer for brudd på FNs Global Compact.
  • Vi støtter oss til Statens Pensjonsfond Utlands retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper og følger deres eksklusjonsliste.

Les mer om bærekraft i våre investeringer her.