Skip to the content

Om oss

Holberg er en uavhengig, aktiv fondsforvalter med base i Bergen. Siden etableringen i 2000 har vi som aktive forvaltere arbeidet målrettet for å bidra til verdiskapning på våre kunders investerte midler. Vår investeringsfilosofi er tuftet på langsiktighet, konsentrerte porteføljer og tett oppfølging av selskapene vi investerer i.

Vi skal være i «samme båt» som våre kunder, noe som er sikret ved at de fleste ansatte er med på eiersiden i Holberg, samtidig som at våre porteføljeforvaltere er investert i egne fond.

Gjennom våre fem aksjefond og fire rentefond forvalter vi i dag ca. 30 milliarder kroner. Viktigst er tilliten våre kunder har gitt oss. 27 dedikerte "Holbergere" arbeider hver dag med å forvalte denne.

Les gjerne også vår korte presentasjon Holberg i et nøtteskall.

Holberg er en del av Carnegie-gruppen.