Skip to the content

Verdipapirfondet Holberg OMF har oppdatert vedtektene

Verdipapirfondet Holberg OMF har oppdatert vedtektene i tråd med retningslinjene fra Norges Bank vedrørende sikkerhetsstillelse ved å vedtektsfeste fondets rente- og kredittdurasjon. Tidligere fremgikk rente- og kredittdurasjon kun i fondets prospekt. Det er også foretatt mindre tilpasninger i vedtektenes ordlyd slik at disse harmonerer med reviderte retningslinjer og sist oppdaterte anbefalte vedtekter fra VFF.