Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hvorfor eie høyrentefond?

Høyrenteobligasjoner (high-yield) - hva er det?

Forrige måned hadde vi rekordoppslutning på vårt webinar "Hvorfor eie pengemarkedsfond?", der vi forklarte hva et pengemarkedsfond er og hvordan det fungerer.

Nå tar vi et steg videre på risikoskalaen og inviterer til webinar om høyrentemarkedet og hva som kjennetegner dette markedet. 

Holberg har forvaltet høyrentefondet Holberg Kreditt i over 10 år og har gjort seg mange erfaringer fra dette spennende markedet. Noen få dårlige, og mange gode. Årlig avkastning for fondet siden oppstart i 2011 er 5,3 %, etter kostnader. Med økende pengemarkedsrente og risikopremier er løpende rente på Holberg Kreditt 9,5 % per 23.11.2022.

Med oss i studio har vi renteforvalter Tormod Vågenes, som vil forklare:

  • Hvilken del av rentemarkedet kalles høyrente?
  • Hva er forskjellen mellom høyrente og aksjer?
  • Hva er forskjellen mellom nordisk og amerikansk høyrente?
  • Hva er forventet tap i høyrente?
  • Hva er risikoen knyttet til høyrentefond?
  • Hvor likvid er et slikt fond?
  • Hvordan forvaltes Holberg Kreditt?
  • Hva er det som preger høyrentemarkedet akkurat nå?

PDF fra webinaret kan du se her.


Velkommen til et nytt og spennende Holberg-webinar!