Skip to the content

Holbergtimen på nett - Energikrise i Europa. Er LNG en del av løsningen?

Energikrisen i Europa har ført til rekordhøye gasspriser, som ventes å vedvare lenge. Det virker samtidig åpenbart at gass vil forbli en kritisk energikilde i mange år. Golar LNG har en visjon om å være et globalt ledende selskap knyttet til infrastruktur for naturgass. Under dette webinaret har vi vært så heldig å få med oss CEO Karl Fredrik Staubo, som gir oss sine vurderinger av energimarkedet i lys av Golars operasjoner. Golar LNG har lenge vært en sentral investering i Holberg Kreditt.

Med oss i studio har vi også vår egen investeringsdirektør Tormod Vågenes, som bidrar med vårt syn på energiselskapene i det nordiske høyrentemarkedet.