Skip to the content

Holbergminuttet: Endringer i trafikklyssystemet for laks og ørret

Forvalter Jann Molnes forteller om endringene i produksjonsnivået for laks og ørret, som er delt inn i det såkalte trafikklyssystemet.