Skip to the content

Oppdatering av kundeinformasjon

I henhold til hvitvaskingsregelverket er Holberg som fondsforvalter pålagt av myndighetene å inneha relevant og oppdatert informasjon og legitimasjon av våre kunder. Dette for å forhindre at Holberg utnyttes til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. Vi har derfor behov for å jevnlig innhente oppdatert informasjon om våre kunder. For dette formål har Holberg sendt ut e-post til enkelte kunder som del av dette arbeidet for å innhente påkrevd informasjon.

Utfylling av spørreskjema tar anslagsvis 1 minutt, og er viktig for oss. Informasjonen bekreftes ved bruk av BankID.