Skip to the content

Holbergtimen på nett - Tellus - Holberg sin bærekraftsmodell

Det stadig økende fokuset på å investere i bærekraftige selskaper og forretningsmodeller er gode nyheter for kloden og for norske fondskunder. Som en reell aktiv forvalter har vi alltid heiet på dyptgående selskapsanalyser og ønske om grundig forståelse av våre porteføljeselskaper.

Det er imidlertid mange dilemmaer og vanskelige vurderinger knyttet til å gjøre en god bærekraftsanalyse. Vi har tatt konsekvensene av at det ikke er "godt nok" å kjøpe en tredjepartsanalyse og søker heller å skape mest mulig grunnlag for vår egen vurdering av selskapene vi investerer i. 

Vi har derfor brukt mye tid og krefter på å utvikle vår egen modell som kombinerer eksterne data med egne kvalitative vurderinger.

Vi vil på webinaret diskutere noen av de dilemmaene vi har møtt på og forklare hvordan vi har forsøkt å lage en modell som hever kvaliteten i våre bærekraftsanalyser.

Med i studio for å belyse dette er vår investeringsdirektør (og renteforvalter) Tormod Vågenes og aksjeforvalter Harald Jeremiassen.