Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hvordan mestre følelser og tankefeller som investor?

Aksjemarkedet drives i perioder fra panikk til eufori. Stemningen skifter fort – ofte fra en dag til neste. Holder hypotesen om effisiente markeder vann? Hvordan kan vi da forklare at bobler, krakk og eufori oppstår? Hvordan kan Gamestop og AMC gi hhv. 1000% og 2500 % avkastning på noen måneder til tross for at ingen av selskapene tjener penger?

Disse spørsmålene har vi dessverre ikke fasiten på. Det vi derimot vet er at mennesker ofte ikke opptrer rasjonelt i sine avgjørelser, og at dette påvirker aktivapriser, som f.eks. aksjer. På dette webinaret går forvalter Jørgen Müller gjennom de mest kjente tankefellene (biasene) vi som investorer plages med, og knytter det avslutningsvis opp mot forvaltningen i Holberg.