Skip to the content

Månedskommentar oktober

Kronekurs, oljefondet og amerikansk statsgjeld

Norsk økonomi går godt, og vi har en høyere rente enn våre handelspartnere. Likevel er norske kroner på historisk lave nivåer mot euro. Analytikere har pekt på en rekke faktorer bak den svake kronekursen som oljeprisfall, risikoaversjon, handelskrig, bekymringer for global vekst og at det vanligvis er mindre handel i kroner på slutten av året.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har uttalt at den svake kronen kan være en ny normal, blant annet fordi utlandet venter at det vil bli krevende for Norge å omstille seg til å bli mindre avhengig av oljebransjen. Internasjonal uro kan også ha dempet appetitten for norske kroner.

Norges Bank venter at kronen skal forbli svak de neste årene. Det betyr i så fall at norsk eksportindustri vil kunne glede seg over en gunstig kronekurs, mens norske forbrukere vil måtte venne seg til at de får mindre for pengene sine i utlandet.

Verdien på oljefondet nådde en ny milepæl på 10 000 milliarder kroner 25. oktober klokken 10:56. Dersom vi summerer verdien av oljefondet, inntekter på utvinnbar olje og gass samt eierandeler i Equinor, så vil statens oljeformue utgjøre 15 000 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oljeformue pr innbygger på ca 2,8 millioner kroner.

I USA har den amerikanske statsgjelden økt kraftig under president Trump og er nå drøyt 210 000 milliarder norske kroner. Fordelt på innbyggere så skylder da hver amerikaner nesten 640.000 kroner.