Skip to the content

Månedskommentar juni

Norges Bank besluttet på sitt rentemøte i juni og heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. I begrunnelsen peker banken på «god vekst i norsk økonomi og over normalt nivå på kapasitetsutnyttelsen. Prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, mens handelskonfliktene bidrar til en betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt.Som følge av høyere korte renter og lavere lange renter er det i dag mulig å få lavere boliglånsrente for fastrentelån på tre og fem år enn det er på flytende rente.

I USA har så smått valgkampen frem mot presidentvalget i november 2020 kommet i gang.Uten å fokusere for mye på de mange politiske utspillene og de endeløse konfliktene presidenten havner i, er det rimelig å anta at det vil være lettere å bli gjenvalgt med et positivt aksjemarked snarere enn et aksjemarked i fritt fall (krakk) som enkelte frykter. Det er tidvis skremmende å se hvor stor effekt meldinger (Tweets) fra presidenten har på finansmarkedene. Fokuset på de underliggende selskapene drukner i perioder med varmgang på Twitter. Som en reel aktiv forvalter tror vi det er selskapenes inntjening som over tid er det viktigste for utviklingen til fremtidig aksjekurs.

I Norge er det mye omtalte gjeldsregisteret nå lansert. Bankene får med det et nytt verktøy for bedre kredittvurdering og oversikt over lånesøkeres usikrede gjeld. Norske husholdningers gjeldsnivå ligger i verdenstoppen og mange har en aktiv bruk av kredittkort.

Vi ønsker alle en herlig sommerferie – cash or card!

Månedsrapport Holberg Triton

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Rurik

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norden

Månedsrapport Holberg Kreditt

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden

Månedsrapport Holberg OMF