Skip to the content

Månedskommentar juli

«Do or Die»

Boris Johnson, brexit-general og tidligere utenriksminister, ble valgt til De konservatives nye partileder, og han ble dermed også Storbritannias nye statsminister. Boris Johnson har sagt at Storbritannia skal forlate EU 31. oktober uavhengig om det er oppnådd en avtale eller ikke («do or die»). Johnson ønsker selv en avtale med EU, men det har vist seg vanskelig å få til en avtale som både EU og det britiske parlamentet kan godta. Det mest problematiske punktet i avtalen er rundt grensen mellom britiske Nord-Irland og Irland, som er en del av EU, skal kunne fortsette å være åpen etter brexit. Boris Johnsons planer om å forlate EU 31. oktober kan bli stoppet av parlamentet som tidligere har stemt for at man ikke vil forlate EU uten en avtale. Dersom situasjonen blir låst, så kan britene skrive ut nyvalg for å løse situasjonen i parlamentet.

IMF justerte i juli igjen ned forventningene til den globale veksten. Forrige nedjustering kom i IMF sin rapport i april. IMF begrunnet de dempede vekstutsiktene med nye tollsatser på varere mellom Kina og USA og usikkerhet rundt videre handelsavtaler, økt politisk spenning rundt Iran og Venezuela som forstyrrer oljeprisene og til sist ingen løsning for brexit.

Av positive trekk i økonomien trekker IMF frem at risikoviljen til investorene har tatt seg opp, og dette er støttet av signaler fra sentralbankene om at de vil bruke pengepolitikkene for å motvirke økonomiske nedturer. Amerikansk økonomi går også bra, og utsiktene for Europa er noe bedret.

Her hjemme har oljefondet satte ny toppnotering og tilsvarer nå 1,76 millioner kroner per nordmann, og siden nyttår har verdien økt med over 200.000 kroner per innbygger.

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Norden

Månedsrapport Holberg Norge 

Månedsrapport Holberg Rurik

Månedsrapport Holberg Triton

Månedsrapport Holberg Kreditt 

Månedsrapport Holberg Likviditet 

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden

Månedsrapport Holberg OMF