Skip to the content

Bærekraft og lønnsomhet i harmoni

I skrivende stund er det klima-streiker og -markeringer verden over. Mange mener vi må gjøre konkrete grep. Investorene på verdens børser har også tatt dette inn over seg. Fondsforvaltere er også investorer og lytter til sine kunder, folket. I Holbergtimen hørte vi gjennomgående om et betydelig høyere fokus på bærekraft.

Hele artikkelen fra AksjeNorge kan leser her