Skip to the content

Sonans Holding AS – Ekstraordinær generalforsamling 14.12.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Sonans Holding AS (SOHO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 100 000 stemmeberettigede aksjer i SOHO NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.