Søppelobligasjoner? Hvorfor i all verden eie det da?

24. mai 2019

Søppelobligasjoner - Hvorfor i all verden eie det da?

1 / 25

Last ned

ABC om A, B og C

2 / 25

Last ned

High yield-markedet i USA er på størrelse med Oljefondet

3 / 25

Last ned

High yield har gitt god risikojustert avkastning

4 / 25

Last ned

Større nedsidebeskyttelse i high yield enn aksjer

5 / 25

Last ned

High yield svinger mindre enn aksjer

6 / 25

Last ned

Forholdsvis høy samvariasjon mellom aksjer og high yield (men ikke 1)

7 / 25

Last ned

Korrelasjonen er høyest i «sjokkfasen»

8 / 25

Last ned

Høy renterisiko har påvirket avkastningen i amerikansk high yield

9 / 25

Last ned

High yield plasserer seg dermed pent mellom lavrisikoobligasjoner og aksjer

10 / 25

Last ned

Betydelig forskjell på BB og CCC/C

11 / 25

Last ned

CCC/C utgjør 10 % av high yield-markedet i USA

12 / 25

Last ned

BB vs. CCC/C

13 / 25

Last ned

CCC/C svinger like mye som aksjer

14 / 25

Last ned

CCC/C «ødelegger» for high yield som aktivaklasse

15 / 25

Last ned

Viktige forskjeller mellom high yield-markedet i USA og Norden

16 / 25

Last ned

Nordisk high yield: Ca. NOK 500 mrd.

17 / 25

Last ned

Stadig bedre diversifisering i nordisk high yield

18 / 25

Last ned

Lavere rente- og løpetidsrisiko i nordisk high yield

19 / 25

Last ned

Høyere risikopremie i nordisk high yield

20 / 25

Last ned

Ukens gladsak

21 / 25

Last ned

Ha en ryddig helg

22 / 25

Last ned

Holberggrafene uten omveier

23 / 25

Last ned

Holberg

24 / 25

Last ned

27 dedikerte «holbergere»

25 / 25

Last ned